Čebelicam Čebelji pridelki
Čebelarjevi izdelki
Čebelarjevi napotki
B & B
Nekaj o nas
Kje nas najdete
Kontaki
Trenutna ponudba
Čebelarjenje
Čebelja družina
Skrb za družino
Darovi družine
Povezave
ČZS
Vreme

Skrb za družino - čebelarjenje ...


Do čebelje družine lahko pridemo po naravni poti na dva načina:

z rojem, ki ga ometemo na primer z drevesa

z narejencem, ki ga dobimo s cepitvijo močne družine


Roj napravijo čebele spomladi, to je na vrhuncu svoje moči. Takrat družina 'poka po šivih', torej je veliko čebel, ki morajo biti tudi zdrave in v pravem, pravimo rojilnem razpoloženju. V tem času je polno čebelje in trotove zalege, hkrati pa so zaleženi tudi matičniki, iz katerih se bodo izlegle mlade matice. Običajno tik pred izleženjem mladih matic, stara matica s polovico čebelje družine zapusti panj. Zapuščanje panja je seveda spektakularno dejanje, saj trumoma in v najkrajšem času zapustijo dotedanjo bivališče. Ker običajno nimajo že rezerviranega novega domovanja, se usedejo na primerno drevo. Od tam iščejo drug dom. Ker na tem mestu sedijo le krajši čas (do tri dni), mora biti čebelar pripravljen na ta dogodek. Previdno jih otrese in jih spravi v nov, za to pripravljen panj. V kolikor je izvor roja poznan, čebelar ravna v skladu s tem dejstvom, sicer pa ga poskuša preventivno 'zdravilno očistiti', da jih reši zajedalcev ali kakih drugih nadlog.

V panju je ostalo več mladih matic. Ena od njih si izbori prevlado v panju in tako postane nova mati družine. Lahko pa se zgodi tudi, da iz panja v manjših rojih odidejo tudi posamezne mlade matice. V tem primeru najdemo na drevesu kupčke rojev, ki pa so seveda manjši. Če jih pravilno ločimo, lahko tudi tako pridemo do mladih družin.


Narejenec napravi čebelar, kadar ne želi čakati na roj iz različnih vzrokov. Postopa lahko tako, da preprosto močni družini odvzame določeno količino satja, zalege in čebel. Če je na teh satih že zaležen matičnik, bo družina enostavno nadaljevala svoj razvoj tako, kot da bi že sama vzrejila novo matico. Lahko pa taki družini brez matice dodamo kupleno matico ali mlado matico iz kakšnega drugega panja 'prašilčka' v katerem smo matico vzrejili ravno s tem namenom. Seveda je potrebno postopek izpeljati primerno, da čebele ne ubijejo 'tuje' matice, ki smo jo dodali družini. Slika prikazuje manjšo enoto z osmimi 'prašilčki', v katerih lahko vzrejamo mlade matice. prašilčki

čebele gradijo sat Skrb za družino je vsestranska. Čebelar mora zgodaj spomladi, ko še v naravi ni hrane, zagotoviti, da družini hrane ne primanjkuje. Običajno je prvo krmljenje s 'pogačami', to je mešanica sladkorja, medu in cvetnega prahu, ki ga takrat družini najbolj primanjkuje. Ko začne matica zalegati in je hkrati že dovolj toplo, da lahko čebele izletavajo, je potrebno poskrbeti za stalno čisto vodo, ki je sicer ne sme manjkati čez celo leto. Dobra oskrbljenost s hrano da zdravi družini polet v razvoju, ki se izrazito pokaže v mesecu aprilu. V tem času začnemo dodajati družini satnične osnove in gradilnike satja, saj so mlade čebele polne voskovnih žlez. Tako lahko poskrbimo, da se satje dovolj pogosto menjuje. Ker se družina širi, se tudi začne čas rojilnega razpoloženja.
V normalnih pogojih se začne tudi intenzivna paša v naravi. Zato čebele pridno nosijo medičino. Običajno začno s splošno cvetlično pašo, nadaljujejo z akacijevo in smrekovo pašo, pa nato lipovo in kostanjevo pašo. V res dobrih pogojih tudi jelkino pašo. V tem času čebelar skrbi predvsem za vodo, ter preglejuje čebeljo zalego, da ga ne presenetijo roji in kakšne druge nevšečnosti.

Ko je intenzivne paše konec, to je običajno v drugi polovici meseca julija, pa začne čebelar skrbeti za družino v smislu priprave na zimo. Sledijo zdravstveni ukrepi in skrb za prehrano, da se vzpodbudi matico k intenzivnemu zaleganju čebel, ki bodo morale preživeti dolgo zimo.

Zdravstvena preventiva, krmljenje in organizacija močnih in zdravih družin je temelj uspešnega prezimovanja. Zato z veterinarjevo pomočjo preveri zdravstveno stanje in po potrebi v tem smislu tudi ukrepa. Tudi šibke družine združuje v močnejše ali jih zamenja, saj šibke družine težko preživijo zimo. Prav tako se intenzivno krmi družino običajno s sladkorno raztopino, ki je mora biti toliko, da ob njej družina preživi dolge hladne mesece.

Normalno mora biti krmljenje končano do sredine septembra. Potem družino počasi 'damo spat'. V ta namen poskrbimo, da bo v varnem zavetju čebelnjaka, kjer jim bo primerno toplo in brez vsiljivcev, ki bi ogrožali njihov mir. Med zimo poskrbimo seveda, da jih ne zasuje sneg in da imajo ob primernih dnevih za izlet tudi primerno mesto za pristanek, da ne padejo v sneg. Za primerno skrb, nas bodo čez poletje spet nagradile s svojim 'bzzz' okrog ušes in medičino.