Čebelicam Čebelji pridelki
Čebelarjevi izdelki
Čebelarjevi napotki
B & B
Nekaj o nas
Kje nas najdete
Kontaki
Trenutna ponudba
Čebelarjenje
Čebelja družina
Skrb za družino
Darovi družine
Povezave
ČZS
Vreme

Čebelja družina ...


Čebelja družina je lahko združba več tisoč krilatih bitjic, ki niso sposobne živeti vsaka zase, ampak morajo biti skupaj kot dobro organizirana skupnost. Kadar tako družino vidimo skupaj na drevesu, ji pravimo roj. Na višku moči taka družina lahko šteje tudi veliko preko 50.000 osebkov. Seveda za tak roj poskrbi čebelar tako, da jih omete v nov dom, ki ga imenujemo panj.

roj

gnezdo

V panj vstavimo okvirje s satničnimi osnovami, dodamo kakšen deviški medeni sat, da bodo čebele, ki smo jih ometli v ta nov dom, lažje prebrodile začetni razvoj svojega kraljestva. Pridne čebele se hitro lotijo graditve satja in vseh drugih potrebnih del, ki so potrebne, da se v panju dobro počutijo.


Člani čebelje družine so čudovito organizirani in opravljajo vsak zase, sebi odmerjena opravila. Ker je poglavitna skrb družine obstoj, je temu podrejena tudi njena struktura. Tako čebeljo družino sestavljajo:

- matica, ki je v družini samo ena

- čebele delavke, ki jih je mnogo

- troti, ki jih je nekaj sto, pa tudi več

matica, čebela in trot

matica v krogu spletičen

Matici čebelarji radi pravimo tudi kraljica panja ali kraljica družine, saj jo običajno vedno vidimo v krogu svojih 'spletičen', ki zanjo neprenehoma skrbijo. Matica je odgovorna za razvoj svojega rodu, saj je le ona 'mati' vseh osebkov v družini. V pripravljene celice zalega jajčeca, iz katerih se razvijejo čebele ali troti. Oplojenost jajčeca, velikost celice in kvaliteta hranjenja je vzrok za razvoj čebele ali trota, kadar pa želijo vzgojiti matico, njeno žerko še izdatneje hranijo z matičnim mlečkom.

Za razvoj matice čebele v satnici zgradijo posebno celico, ki jo že na videz hitro opazimo, saj je veliko večja in stoji pokonci. Na sliki je pet takih 'matičnikov', ki so ob čebelji pokriti in komaj zaleženi zalegi. Iz takega matičnika se izleže matica v dvanajstih dneh. Taka mlada matica običajno zamenja staro matico in tako postane ona kraljica in mati. Seveda mora opraviti pred prevzemom svoje vloge še svadbeni 'ples', zato zapusti panj skupaj z množico trotov, ki izvršijo svoje poslanstvo.

matičniki

zalega

Čebele so glavno delovno gonilo družine. Nabirajo medičino, cvetni prah, propolis in opravljajo vsa dela v panju. Da je delo zanesljivo opravljeno jih mora biti veliko. Lepo so organizirane in opravljajo delo, ki jim pritiče glede na njihovo starost. Prve tri dni svojega življenja so čebele čistilke in čistijo celice, v katere matica zalega jajčeca. Nato so do dvanajstega dne krmilke, ki krmijo ličinke bodočih čebel in matic. Sledi funkcija gradilk, ko izdelujejo satje, pomagajo pri spravilu medičine, zračijo panje, kar traja do osemnajstega dne, ko postanejo za kakšne tri dni še stražarke pri vhodu v panj. Nato sledi obdobje, ko v naravi nabirajo medičino, cvetni prah itd.


Tretji član družine je trot. Je malo robustnejši od čebele in ne opravlja nobenega dela v panju razen da grejejo zalego, hkrati pa so pomembni za normalno razpoloženje v družini. Njegov osnovni namen je oploditev matice in so zato zelo pomembni za selekcijo dednih lastnosti. Zaradi varnosti ob primeru izgube matice jih je vedno v panju dovolj. Seveda le do jeseni, ko jih čebele spodijo iz panja.

trot